My

Lidé v KOSTKA projekt

Ing. Petr Šandera

 • jednatel
 • projektový manažer
 • hlavní inženýr projektů
 • autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, ČKAIT 0012916

+420 607 773 400

sandera@kostkaprojekt.cz

Ing. Michal Novák

 • jednatel
 • projektový manažer
 • hlavní inženýr projektů

+420 732 940 035

novak@kostkaprojekt.cz

Ing. Ladislav Majer

 • projektant
 • 3D modely

+420 722 771 319

majer@kostkaprojekt.cz

Ing. Martin Karel

 • hlavní inženýr projektů

+420 605 861 627

karel@kostkaprojekt.cz

Petr Bukovský

 • projektant

+420 602 246 611

bukovsky@kostkaprojekt.cz

Bc. Karel Brázda

 • projektant
 • 3D modely
 • vizualizace

+420 603 812 790

brazda@kostkaprojekt.cz

Ing. Petr Šandera

 • jednatel
 • projektový manažer
 • hlavní inženýr projektů
 • autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, ČKAIT 0012916

+420 607 773 400

sandera@kostkaprojekt.cz

Ing. Michal Novák

 • jednatel
 • projektový manažer
 • hlavní inženýr projektů

+420 732 940 035

novak@kostkaprojekt.cz

Ing. Ladislav Majer

 • projektant
 • 3D modely

+420 722 771 319

majer@kostkaprojekt.cz

Ing. Martin Karel

 • hlavní inženýr projektů

+420 605 861 627

karel@kostkaprojekt.cz

Petr Bukovský

 • projektant

+420 602 246 611

bukovsky@kostkaprojekt.cz

Bc. Karel Brázda

 • projektant
 • 3D modely
 • vizualizace

+420 603 812 790

brazda@kostkaprojekt.cz

Historie a zkušenost

Většina z nás pracovala po studiu ve větších projekčních kancelářích, kde jsme získali další odborné zkušenosti, ale zejména se naučili chápat projekt jako celek a koordinovat dílčí části projektu, tedy i ocenit profesní způsobilost jejich zpracovatelů. Pochopili jsme že různorodost stavebních záměrů a kombinování užitných funkcí, vyžaduje, aby se na části projektu podíleli odborníci kteří jim rozumí a měli předešlou zkušenost s konkrétní funkcí stavby (bydlení, rekreace, kanceláře, výroba, …). Také jsme se naučili, že narůstající počet nových materiálů i technologií, si vyžaduje specializaci pro profesní části projektu.

Připravujeme a organizujeme pro stavebníky a investory jejich projekty, za pomoci prověřených partnerských ateliérů a jednotlivců, kteří se specializují na dílčí profese. Teprve dialogem mezi, vznikají zajímavé a funkční věci.

Víme že specializace v oboru je důležitá pro funkční a ekonomický návrh jednotlivých částí, které spolu se správnou koordinací vedou k dokonalému návrhu nové stavby, nebo návrhu úprav stávající stavby.

Víme, že dobrý projekční podklad/dokumentace tvoří polovinu výsledné stavby.

KOSTKA projekt je stavebnicí, kde kostky představují odborníky a jejich profese. Pro každý projekt stavíme nový tým. Projekt začíná, když opatrně spojíte dvě kostky dohromady.