Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

Stavební zákon definoval zastavěnou plochu novelou stavebního zákona č.350/2012 s účinností od 1. 1. 2013 v § 2 odst. 7: Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými...